Fundació Unió de cooperadors de Mataró

Treballem al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social

La Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

TRANSPARÈNCIA

Retre comptes de manera transparent, més enllà d’un deure de l’Administració Pública, esdevé un actiu d’importància cabdal, en el benentès que una ciutadania informada contribueix a la millora contínua dels serveis que aquesta administració presta.

En aquesta pàgina podeu trobar aquells documents destinats a informar, atenent a criteris d’eficàcia i eficiència, sobre les activitats desenvolupades des de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. Entre d’altres, podeu consultar els estatuts, pressupostos, subvencions públiques, convenis i contractes vigents, etc.:

Subvencions públiques

La Fundació, en ser l’entitat que lidera la darrera edició de Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme, rep una subvenció de caràcter finalista de la Generalitat de Catalunya de 222.000 euros.

Estatuts

Estatuts de la Fundació Unió de cooperadors de Mataró pel foment de l’economia social i la rehabilitació urbana