Fent del Maresme una COMARCA CUIDADORA Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

Maresme, Comarca Cuidadora: Jornada de Reflexió i Acció

Explorant Alternatives per a Cures i Salut des de l’Economia Social i Solidària

Dimarts 16 de gener, el Maresme acollirà una Jornada centrada en fer de la comarca un referent en cures i salut des d’una perspectiva integradora. Dirigida a representants públics i tècnics dels Ajuntaments de la comarca, l’esdeveniment promet ser un espai de reflexió i acció.

Objectiu Principal: Situar el Repte de les Cures a l’Agenda Local

L’objectiu fonamental de la jornada és posar el repte de les cures al centre de l’agenda política local. Amb una visió integral de polítiques, es buscaran alternatives public-comunitàries impulsades des de l’Economia Social i Solidària. La iniciativa busca no només identificar les problemàtiques actuals, sinó també proposar solucions concretes i innovadores.

Fent del Maresme una COMARCA CUIDADORA Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

Continguts Destacats de la Sessió:

Presentació de la Diagnosi “Dret Col·lectiu a les Cures” (Coop Maresme 2022): La sessió s’iniciarà amb una presentació essencial de la Diagnosi, destacant els reptes identificats al Maresme pel 2022. Mariona Zamora, de l’Esberla SCCL, exposarà aquesta anàlisi crucial.

Les Comunitats Cuidadores: Amb la participació de l’associació Pobles que Cuiden, es reflexionarà sobre el concepte de “Comunitats Cuidadores” i les seves diverses perspectives. Una oportunitat per entendre com aquest model pot ser aplicat i beneficiós a nivell local.

Exposició de Pràctiques Inspiradores en Cures i Salut a Catalunya: Destacant iniciatives innovadores del territori, la jornada presentarà Alella Poble Cuidador, el cas de Jaume Salmeron (Ajuntament d’Arbúcies) sobre la internalització del servei del SAD, i la Cooperativa +65, una iniciativa d’atenció domiciliària sense ànim de lucre.

Detalls de l’Esdeveniment:

Data: Dimarts 16 de gener
Hora: De 10h a 13.30h
Lloc: Sala d’actes del Cafè de Mar, Mataró
Inscripcions: Enllaç d’Inscripció
La jornada està organitzada per l’Associació Pobles que Cuiden i Coop Maresme, amb la col·laboració essencial del Consell Comarcal del Maresme.