La Beca Joan Peiró 2023

La Beca Joan Peiró 2023 premia a M. Carme Serra Gràcia

Aquest any, el jurat de la Beca Joan Peiró 2023 ha decidit atorgar el premi a M. Carme Serra Gràcia, que durà a terme el projecte “ESTUDI SOBRE LA HISTÒRIA DE LA COOPERATIVA DE RAJOLERS ‘LA FRATERNITAT’ DE MATARÓ (1931-1952)”. Aquest projecte d’investigació té com a objectiu l’exploració de la història de la cooperativa “La Fraternitat” de Mataró en el context dels anys 1931 a 1952. M. Carme Serra Gràcia disposa d’un any per realitzar aquest projecte. La Beca Joan Peiró 2023 serà tutoritzat pel conegut historiador Víctor Ligos, historiador, represaliat del franquisme i un destacat membre de la Unió de Cooperadors de Mataró.

Aquesta beca, creada per fomentar la recerca entorn l’economia social i recuperar la memòria històrica del moviment cooperativista obrer, porta el nom de Joan Peiró i Belis, eminent sindicalista i polític que va marcar profundament la història catalana i espanyola. Joan Peiró va ser secretari general de la CNT durant els anys vint i va ocupar el càrrec de ministre d’Indústria durant la Segona República Espanyola. Va ser execució pel règim franquista el 24 de juliol de 1942, a Paterna, València.

Altres guanyadors de la beca Joan Peiró

La primera convocatòria va tenir lloc l’any 2006 i va premiar Miguel Garau Rolandi i Enrique Tudela Vàzquez pel treball de recerca “Fabricant cultura – La contribució de “Cristalleries de Mataró” a la cultura obrera i popular de la ciutat de Mataró. (1920-1936 )”.

La següent convocatòria no es va poder celebrar en les dates previstes i l’any 2009 es va decidir que la dotació econòmica corresponent es traslladaria per a la convocatòria que es faria al 2011, motiu pel qual es van atorgar dues beques enlloc d’una: “Experiències del passat, projectes de futur; organitzar el treball cooperativament”, presentat per Elba Salas Mansilla i David Andreu Solà i “Mataró Cooperatives, passat, present i futur”, presentat per Carme Díaz Corral. A més, el 2012 es va celebrar l’Any Internacional del Cooperativisme. El treball de Mansilla i Andreu es va editar en un documental en format DVD sota el títol “Territori Cooperatiu”.

La tercera convocatòria va tenir lloc l’any 2014, de la qual van resultar guanyadors Jordi Ibarz Gelabert i Martín Iturralde Valls, pel seu treball “Gent del vidre. Un segle de cooperativisme en la fabricació del vidre de Catalunya. 1890-1990”.

El treball final va donar lloc al llibre “Gent de vidre. El cooperativisme vidrier a Catalunya. 1890-2010”, editat per lcaria. Més informació aquí: https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1699

La guanyadora de la quarta beca (2016-2017) va ser Mariona Zamora Juan, amb el projecte “Emprenedoria cooperativista, desenvolupament local i governança democràtica a la comarca del Maresme. Una aproximació des de la perspectiva de gènere”.
El guanyador de la cinquena beca (2019-2020) va ser Diego Sáez Ujaque, amb el projecte “Les cooperatives d’habitatge a Mataró (1965-1990). Expansió i consolidació de la ciutat?”.

La beca està dotada amb 3.000 euros i el guanyador té un any per elaborar el treball de recerca.