Cafè de Mar

Jornada de Treball i Propostes al Pol Cooperatiu: Reflexions i Accions Futures

Presentació dels Resultats d’Estudi:

 • Es van presentar els resultats de l’estudi amb gràfiques en una sessió de 20 minuts.
 • L’estudi de preus es va discutir en una sessió de 15 minuts.
 • Es van organitzar debats en grups petits, amb una durada de 30 minuts.
 • Es va posar en comú els debats realitzats en una sessió de 10 minuts.
 • La jornada es va tancar amb un torn obert de paraula en 30 minuts.

Retorn de Propostes Rebudes:

 • Es demana la creació d’un reglament intern de funcionament.
 • S’han rebut propostes sobre el sistema d’aire condicionat i calefacció.
 • Es confirmen les taules lliures per hores i es proporcionarà més informació detallada.
 • Es recorda sobre l’ús de l’excel per a les reserves de sales de reunions i la nova forma de reserva per a la sala d’actes.
 • Destacant les demandes d’expositors per a les entitats i treballant en un protocol d’ús de la sala d’actes.
 • La porta de ferro de la sala d’actes ja es pot obrir.
 • S’està considerant la possibilitat d’instal·lar pantalles de televisió i pissarres a les sales de reunions.
 • Es contempla l’expansió de l’espai de cuina a mitjà/llarg termini.
 • Es proposa un calendari per als torns de menjar, amb una capacitat màxima de 6 persones.
 • Es discutirà amb l’espai culinari sobre altres qüestions i aportacions rebudes.

Preguntes i Debats en Grups Petits:

 • S’ha debatut sobre la possibilitat d’admetre animals de companyia, amb condicions específiques.
 • Es va discutir sobre la gestió dels serveis compartits com impressores i la pot cuina.
 • Es van fer altres aportacions i propostes rellevants.

Conclusions dels Grups de Treball:

 • Destacant les preocupacions sobre la convivència amb animals de companyia i l’ús de l’espai comú.
 • Presentant diverses propostes sobre els torns de menjador i la gestió dels serveis compartits.
 • S’han fet altres aportacions, com la possibilitat de pàrquing per bicicletes i la creació d’una mini papereria.

Aquesta jornada ha demostrat el compromís i la col·laboració de la comunitat del Pol Cooperatiu per millorar les instal·lacions i els serveis. Amb un intercanvi constructiu d’idees i propostes, es planten les bases per a un futur més vibrant i inclusiu.