Fundacio unio de cooperadors Instal·lació Fotovoltaica

Instal·lació fotovoltaica al Cafè de Mar

Comencen les Obres a la Coberta per la Instal·lació fotovoltaica del Cafè de Mar

La Fundació Unió de Cooperadors, en col·laboració amb Solar Tradex, inicia les obres per la instal·lació fotovoltaica al Cafè de Mar de Mataró destinada a l’autoconsum. Aquesta iniciativa, centrada en l’aplicació de l’energia solar fotovoltaica, busca transformar la radiació solar en electricitat per ser aprofitada de manera sostenible.

La instal·lació constarà de 60 mòduls fotovoltaics de 460 Wp de potència unitària, amb una capacitat total de 27,60 kWp, connectats a un inversor solar de 25.000 W de potència nominal. Aquest sistema generarà electricitat en corrent continu, posteriorment convertida a corrent alterna trifàsica per ser injectada a la xarxa interna de l’edifici mitjançant l’inversor.

Per assegurar un control eficient de la generació, s’implementarà un sistema de monitoratge. A través d’aquest dispositiu, es supervisarà la producció elèctrica, garantint un rendiment òptim del generador fotovoltaic.

Amb una producció estimada de 36.389 kWh/any, la instal·lació fotovoltaica al Cafè de Mar preveu una producció específica de 1.318 kWh/kWp·any, contribuint significativament a la sostenibilitat energètica del Cafè de Mar i marcant un pas més cap a la utilització responsable de les fonts d’energia renovable.

Altres projectes de la Fundació