Bloc Cooperatiu Fundacio Unió de Cooperadors de Mataró Un futur lloguer més just

Un futur del lloguer a Mataró més just

Bloc Cooperatiu vol ampliar a Mataró el parc d’habitatges de lloguer assequible

La ciutat de Mataró ha vist néixer i créixer el projecte Bloc Cooperatiu. Es tracta d’una cooperativa de llogateres creada amb el propòsit de resoldre les problemàtiques actuals d’habitatge a la ciutat, treballant per un futur del lloguer a Mataró més just i cooperatiu. Un projecte pioner al món, que ja gestiona amb èxit més de 60 habitatges, i que aquest 2023 vol obrir-se a més propietàries que els confiïn els seus pisos buits.

En aquest sentit, Lluís Ferrer, un dels membres del grup impulsor de Bloc Cooperatiu, explica: “Som un projecte comú, que parteix de la consciència que els pisos són un bé de consum a cuidar i mantenir; contràriament a la situació actual, en què sovint el mercat d’habitatges i la seva tendència a l’especulació provoca l’existència de pisos buits que de mica en mica, van quedant desactualitzats pel poc manteniment que se’n fa. Això fa impossible l’entrada del pis al mercat de lloguer. I això és una roda que, com a ciutadanes, sentim la necessitat d’aturar”.

La cooperativa Bloc Cooperatiu assumeix els principis universals del cooperativisme per afrontar aquesta situació i iniciar un futur del lloguer a Mataró més just, on la relació entre propietàries i llogateres es basi en la responsabilitat i la confiança. El seu objectiu és promoure un “lloguer just i per a tothom”, una nova manera de funcionar i avançar en una mateixa direcció per construir una comunitat connectada amb habitatge digne per a tothom.

El Bloc posa en contacte les propietàries amb persones llogateres compromeses, en gestiona les candidatures i assegura el pagament del lloguer, amb un preu pactat per sota del preu de mercat: “un lloguer just”. Aquesta dinàmica revoluciona el mercat, permetent a la propietat perdre les pors habituals i crear una relació de confiança amb les llogateres.

La cooperativa vol ampliar a Mataró el parc d’habitatges de lloguer a un preu just, de manera que poder anar a viure de lloguer al municipi sigui una aposta viable i de futur. Amb l’objectiu de convertir-se en un referent. El projecte de Bloc Cooperatiu busca propietats amb ganes d’ajustar el preu del lloguer per guanyar tranquil·litat i contribuir a una ciutat cohesionada.

Altres projectes de la Fundació Unió de Cooperadors