Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

Treballem al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social

La Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

QUI SOM

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró és una entitat privada participada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, que té per objecte la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.

La seva constitució l’any 2005 és la resposta que en pro de la justícia històrica fa la ciutat a través de l’acció de l’Ajuntament a la legítima reivindicació de la Unió de Cooperadors de Mataró de retornar al cooperativisme tot el patrimoni espoliat durant la dictadura franquista.

A partir de la memòria històrica, la Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

Les línies estratègiques de treball que porta a terme la Fundació per a la consecució d’aquests fins són les següents:

Economia social

Patrimoni històric

Immobles de la fundació

Foment de l’economia social: recolzament, assessorament i formació a les empreses i entitats d’economia social.
Preservació del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró.
Gestió i explotació dels immobles propietat de la Fundació per posar-lo al servei de l’economia social i el cooperativisme

L’any 2014, l’edifici del Cafè de Mar esdevé la seu principal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i actualment és l’espai principal on la Fundació porta a terme la seva activitat.

QUÈ FEM

La Fundació Unió de Cooperadors vol ser un catalitzador de projectes i esdevenir una eina útil per afavorir la mútua coneixença, l’establiment de sinergies i el treball col·laboratiu entre les entitats d’economia social del territori, on donar a conèixer i participar en les diferents iniciatives, plataformes i xarxes de l’economia social. Actualment desenvolupem la nostra activitat principal a l’edifici històric del Cafè de Mar. Oferim:

Serveis per empreses i projectes en funcionament del territori

  • Recolzament, assessorament i formació.
  • Seminaris d’orientació i suport a projectes d’economia social.
  • Assessorament en la creació de projectes d’emprenedoria social.
  • Formació adaptada.

Seminaris, tallers, xerrades, formacions adaptades a diferents col·lectius

  • Accions per donar a conèixer l’economia social i fer visibles les empreses i els projectes de Mataró i de la comarca del Maresme.
  • Accions adreçades a escoles i instituts: Treballem els valors a les escoles per educar futurs emprenedors socials.
  • Accions adreçades a les universitats: Seminaris de cooperativisme i nous models d’emprenedoria. Col·laboració amb estudis universitaris sobre el model cooperatiu.
  • Accions adreçades a prescriptors: sessions adreçades a tècnics de serveis d’emprenedoria, i gestors (economistes, advocats, assessors, gestories,…)
  • Activitats per afavorir la mútua coneixença, l’establiment de sinèrgies, i el treball col·laboratiu entre les entitats d’economia social del territori.

Les nostres línies estratègiques són:

Foment de l’economia social [Línia estratègica I]

Aquest és l’eix central de la tasca que desenvolupa la Fundació. Es tracta de la línia estratègica de treball que adquireix importància a mesura que la Fundació es va consolidant. Les accions d’aquesta línia estan destinades a fomentar i promocionar l’economia social com a forma d’organització democràtica de les persones agrupades amb finalitats econòmiques.

El Foment de l’economia social és un títol força ampli que agrupa la majoria de les accions a desenvolupades per la Fundació. Per fer front a aquesta amplitud de conceptes s’estructura aquesta línia estratègica a partir de quatre programes sobre els quals pivota tota l’activitat:

Memòria històrica

Recolzament formatiu a entitats d’economia social

Accions destinades a recuperar la memòria històrica respecte el que ha estat el cooperativisme per a la ciutat. En aquest programa es convoca la Beca d’investigació Joan Peiró.

La formació és una eina i no una finalitat en si mateixa. Per tant, es procura fer accions formatives el disseny de les quals es faci conjuntament amb el públic potencial al qual es dirigeix aquesta formació.

Divulgació del cooperativisme

Assessoraments

En aquest programa s’emmarquen les accions dirigides al terreny dels valors. És a dir a la divulgació del cooperativisme i la responsabilitat social davant altres valors com pot ser la competència.

La Fundació treballa al costat de les entitats d’economia social de la ciutat. Un acompanyament que es pot fer a partir del seu naixement, per les noves, o en aquelles necessitats que aquestes entitats expressin. Igualment s’assessora a l’Ajuntament en el disseny d’accions de foment de l’economia social.

Projecció i xarxes [Línia estratègica II]

La feina a desenvolupar en aquest àmbit és, per definició, una tasca continuada però que té una importància central en les primeres passes que fa la Fundació. Es tracta doncs, de posicionar-la en les diferents xarxes de treball d’àmbit econòmic i cooperativista, procurant sumar sinergies amb iniciatives existents.

Si en el món del cooperativisme existeix una important diversitat de xarxes i espais d’intercanvi, quan es trasllada la mirada a l’Economia Social en general el ventall s’amplia considerablement. Es tracta doncs, de detectar quins són els espais i quines les xarxes en els quals, donada l’amplia definició de la Fundació, aquesta pot aportar-hi alguna cosa.

Un cop la Fundació es consolidi en la seva activitat i comenci a gaudir de coneixement i reconeixement de l’entorn més immediat, caldrà fer les accions necessàries per tal que el seu posicionament faci un salt qualitatiu, de manera que la seva projecció tingui un abast cada cop major.

Gestió del patrimoni al servei de l’economia social [Línia estratègica III]

En aquesta línia s’emmarquen totes les accions entorn al patrimoni, sota el criteri de preservar patrimoni de la Unió de Cooperadors, de manera que es posi al servei del foment de l’economia social, d’acord amb els seus principis històrics.

Cal tenir present que l’explotació del patrimoni és el principal ingrés que té la Fundació, i per això la gestió que se fa té més o menys repercussions per al foment de l’economia social. Així doncs, com que la dotació immoble és limitada, el que cal és aconseguir un efecte multiplicador en les accions que s’hi desenvolupen i en el rendiment que se’n treu.

PATRONAT

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. D’acord amb els estatuts, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de 9 membres i un màxim de 21. Correspondrà la Presidència a qui en cada moment sigui l’Alcalde de Mataró o a qui aquest delegui; dos components nomenats per l’Ajuntament de Mataró entre les persones que tinguin responsabilitats en l’àmbit de la promoció econòmica i urbanisme a la ciutat, i un per cada grup municipal amb representació al consistori; la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL, tenint en compte el moviment cooperatiu de la ciutat, designarà els seus membres en igual número que els patrons designats per l’Ajuntament.

Actualment, les persones membres del Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró són:

President:
– Sergi Morales (regidor d’Ocupació i Empresa)

Vicepresidenta:
– Anna Huertos (Presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró)

Secretari:
– Bernat Estaragués (Unió de Cooperadors de Mataró)

Vocals (per ordre alfabètic):
– Agàpit Borràs (Unió de Cooperadors de Mataró)
– Alfons Canela (Grup Municipal de Junts per Mataró)
– Joan Lluís Jornet (Unió de Cooperadors de Mataró)
– Blai Linsdtröm (Unió de Cooperadors de Mataró)
– Sergio López (Grup Municipal del PSC-CP)
– Núria Moreno (regidora d’Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç)
– Sílvia Morón (Unió de Cooperadors de Mataró)
– Carles Porta (Grup Municipal ERC-MES-AM)
– Cristina Sancho (Grup Municipal de Ciutadans)
– Miquel Àngel Vadell (regidor de Presidència, Educació, Formació Professional i Universitat)
– Xavier Vilert (Unió de Cooperadors de Mataró)
– Francesc Villà (Grup Municipal d’En Comú Podem-ECG)

TRANSPARÈNCIA

Retre comptes de manera transparent, més enllà d’un deure de l’Administració Pública, esdevé un actiu d’importància cabdal, en el benentès que una ciutadania informada contribueix a la millora contínua dels serveis que aquesta administració presta.

En aquesta pàgina podeu trobar aquells documents destinats a informar, atenent a criteris d’eficàcia i eficiència, sobre les activitats desenvolupades des de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. Entre d’altres, podeu consultar els estatuts, pressupostos, subvencions públiques, convenis i contractes vigents, etc.:

Subvencions públiques

La Fundació, en ser l’entitat que lidera la darrera edició de Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme, rep una subvenció de caràcter finalista de la Generalitat de Catalunya de 222.000 euros.

PLA ESTRATÈGIC DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE MATARÓ

El Pla Estratègic d’Economia Social i Solidaria de Mataró ha estat impulsat per l’Ajuntament de Mataró i s´ha elaborat de forma participativa amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme (Coop Maresme), la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus, així com amb el teixit d’empreses i entitats cooperatives (representat per Can Fugarolas).

El PEESS es va començar a implementar la tardor del 2021 i té com a principal objectiu continuar donant suport als projectes de l’ecosistema que ja existeixen i començar a desplegar l’espai de governança conjunta a través de la Taula de l’ESS de Mataró.