Fundacio Unio Cooperadors Mataró Maresme comarca cuidadora

El Maresme, una comarca cuidadora

El passat 16 de gener, el Cafè de Mar va ser l’escenari de la jornada “Fent del Maresme una comarca cuidadora”. L’esdeveniment, adreçat a representants públics i professionals dels Ajuntaments de la comarca, va tenir com a objectiu destacat situar el repte de les cures a l’agenda de la política local.

La jornada va ser concebuda des d’una perspectiva d’integralitat de polítiques, amb un enfocament en alternatives publico-comunitàries impulsades des de l’Economia Social i Solidària. Amb la convicció que les cures són un desafiament crucial per a les polítiques públiques, es va buscar avançar cap al reconeixement de la cura com un valor públic i un dret social i ciutadà.

Fundacio Unio Cooperadors Mataró Maresme comarca cuidadora

Les ponències van abastar temàtiques essencials, com la presentació de la Diagnosi “Dret col·lectiu a les cures”, elaborada per Coop Maresme el 2022. La Mariona Zamora de l’Esberla SCCL va exposar els reptes identificats al Maresme. A més, es va reflexionar sobre el concepte de les Comunitats Cuidadores amb l’associació Pobles que Cuiden, oferint diferents perspectives.

La jornada també va destacar pràctiques inspiradores en cures i salut a Catalunya, amb presentacions com Alella Poble Cuidador, que va exposar la Xarxa Comunitària Cuidadora impulsada al municipi. L’Ajuntament d’Arbúcies va compartir la seva experiència d’internalització del servei del SAD mitjançant la creació d’una cooperativa. A més, la Cooperativa +65, impulsada per l’Ajuntament de Taradell i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, va ser protagonista, juntament amb la Xarxa de professionals de les cures i la salut de Barcelona, que va presentar la campanya “Prescrivim cura digna” i el catàleg de serveis per promoure la compra pública i el consum responsable de cures amb valor social.

Coop Maresme
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró