Viver d'Empreses d'Innovació i Economia Social

Coneix el nostre viver d’empreses

Ubicat a l’edifici del Cafè de Mar, les empreses acollides tenen l’oportunitat de compartir experiències, generar activitats i formar part d’una xarxa de col·laboració.

QUÈ ES I EMPRESES

El viver és un espai dedicat a donar servei i acollida a aquelles iniciatives empresarials de base col.laborativa: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions. Actualment, formen part del Viver d’Empreses d’Economia Social i Innovació Social del Cafè de Mar. Actualment, en formen part les següents entitats:

Empreses del viver

El viver està ubicat a l’edifici del Cafè de Mar, un equipament dedicat a la promoció i el foment de l’economia social i cooperativa. Un espai impulsor d’iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat i on les empreses acollides tindran l’oportunitat de compartir experiències, generar activitats i formar part d’una xarxa de col·laboració amb altres empreses i centres amb el mateix objectiu.

CONDICIONS I BASES

L’objecte d’aquestes bases és informar, regular i definir les condicions i el procediment per a l’adjudicació del lloguer temporal dels espais del Viver d’Empreses d’Economia Social i Innovació Social del Cafè de Mar, gestionat per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

ESPAIS DISPONIBLES

A continuació detallem tota la informació relacionada amb els espais i les condicions de lloguer.

Taula de preus dels despatxos del Viver del Cafè de Mar

Despatx 3

Metres quadrats: 10,30
Lloguer mensual any 1: 82,40 €
Lloguer mensual any 2: 103,00 €
Lloguer mensual any 3: 133,90 €

Despatx 5

Metres quadrats: 8,27
Lloguer mensual any 1: 66,16 €
Lloguer mensual any 2: 82,70 €
Lloguer mensual any 3: 107,51 €

Despatx 8

Metres quadrats: 19,90
Lloguer mensual any 1: 159,20 €
Lloguer mensual any 2: 199,00 €
Lloguer mensual any 3: 258,70 €

Despatx 9

Metres quadrats: 14,43
Lloguer mensual any 1: 115,44 €
Lloguer mensual any 2: 144,30 €
Lloguer mensual any 3: 187,59 €

Despatx 10

Metres quadrats: 18,06
Lloguer mensual any 1: 144,48 €
Lloguer mensual any 2: 180,60 €
Lloguer mensual any 3: 234,78 €

Despatx 11

Metres quadrats: 17,46
Lloguer mensual any 1: 140,80 €
Lloguer mensual any 2: 174,60 €
Lloguer mensual any 3: 226,98 €