Fundació Unió de cooperadors de Mataró

Treballem al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social

La Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

QUI SOM

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró és una entitat privada participada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, que té per objecte la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.

La seva constitució l’any 2005 és la resposta que en pro de la justícia històrica fa la ciutat a través de l’acció de l’Ajuntament a la legítima reivindicació de la Unió de Cooperadors de Mataró de retornar al cooperativisme tot el patrimoni espoliat durant la dictadura franquista.

A partir de la memòria històrica, la Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

Les línies estratègiques de treball que porta a terme la Fundació per a la consecució d’aquests fins són les següents:

Economia social

Foment de l’economia social: recolzament, assessorament i formació a les empreses i entitats d’economia social

Patrimoni històric

Preservació del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró

Immobles de la fundació

Gestió i explotació dels immobles propietat de la Fundació per posar-lo al servei de l’economia social i el cooperativisme

L’any 2014, l’edifici del Cafè de Mar esdevé la seu principal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i actualment és l’espai principal on la Fundació porta a terme la seva activitat.

PATRONAT

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. D’acord amb els estatuts, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de 9 membres i un màxim de 21. Correspondrà la Presidència a qui en cada moment sigui l’Alcalde de Mataró o a qui aquest delegui; dos components nomenats per l’Ajuntament de Mataró entre les persones que tinguin responsabilitats en l’àmbit de la promoció econòmica i urbanisme a la ciutat, i un per cada grup municipal amb representació al consistori; la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL, tenint en compte el moviment cooperatiu de la ciutat, designarà els seus membres en igual número que els patrons designats per l’Ajuntament.

Actualment, les persones membres del Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró són:

President:
Sergi Morales Díaz (ECP)

Vicepresidenta:
Anna Huertos Ferrer (UCM)

Secretari:
Carles Porta i Torres

Vocals:
Xavier Vilert Soler (UCM)
Bernat Estaragués Martínez (UCM)
Joan Lluís Jornet Forner (UCM)
Blai Lindstrom Benito (UCM)
Agàpit Borràs Plana (UCM)
Roc Font (UCM)
Carles Silveira Jiménez (UCM)
Lidia Claus Soria (UCM)
Elisabeth Ruiz Moreno (PSC)
Sergio López Juste (PSC)
Joan Sarria Comas (PSC)
Juan Ávila Trujillo (VOX)
Miriam Sanroque Comas (Junts per Mataró)
Maria Antonia Palomer Argos (PP)
Francesc Vilà Pardo (ECP)
Marc Ràmia i Jesús (CUP)